Annonser

Enkät – det utvidgade uppdraget som särskild företrädare

Vilket är det största problemet ­sedan de nya reglerna om särskild företrädare infördes?

– De nya reglerna innebär stora problem och ett omfattande arbete för den särskilda företrädaren. Det största problemet är att få all information som krävs för att kunna fullgöra uppdraget. Information om vilken bank barnet har och vilket försäkringsbolag är uppgifter som vårdnadshavarna har och dessa kan inte kontaktas då de är motparter. Sekretess gör det svårt att få tag i informationen på annat sätt. Det är vidare ett tidskrävande arbete som riskerar att inte vara klart inom ettårsfristen.

Advokat Ulrika Rogland

– Många frågor som vi ska ordna med finns det inte någon bra praktisk lösning på. Att öppna ett överförmyndarspärrat bankkonto är ett sådant exempel där bankerna inte alltid är av uppfattningen att enbart vårt förordnande medför en sådan behörighet. En kollega till mig fick till exempel ansöka om att förordnas som god man för barnet, med behörighet att öppna ett överförmyndarspärrat konto, för att kontot överhuvudtaget skulle kunna öppnas. Ansökan och beslutet skickades då till vårdnadshavarna och eftersom uppdraget som god man är personligt så framgår kollegans personnummer, hemadress och liknande av handlingarna. Det känns inte som en helt lyckad ordning.

Advokat Sanna Älgekrans