Annonser

Emma föreslås till styrelsen

Många omval och ett nyval är förslaget från valberedningen inför fullmäktigemötet den 14 juni.

Advokatsamfundets valberedning har nu lämnat sitt förslag inför vårens fullmäktige. I förslaget finns en ny ledamot, advokat Emma Berglund Uväng, som föreslås till posten som styrelseledamot för tiden den 1 juli 2023 till den 30 juni 2025.

Emma Berglund Uväng är delägare i den svensk-norska advokatbyrån Schjødt och inriktad på insolvensrätt.

– Jag har varit engagerad i Stockholmsavdelningens verksamhet under en längre tid. Det har varit mycket givande och jag uppskattar både frågorna som diskuteras och kontakterna med kollegor som arbetar med olika delar av juridiken. Jag vet vilket viktigt arbete huvudstyrelsen gör och skulle tycka att det vore inspirerande att få vara med och bidra med min erfarenhet från Stockholmsavdelningen och arbeta med att marknadsföra advokat­yrket, säger Emma Berglund Uväng.

Valberedningen föreslår omval av såväl ordförande Eva-Maj Mühlenbock som vice ordförande Petter Hetta. Även advokaterna Rebecka Lewis, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Kristoffer Ribbing, Pia Brink, Emil Andersson, Johanna Näslund, Magnus Nedstrand och Jerker Kjellander föreslås för omval för tiden 1 juli 2023 – 30 juni 2025. I disciplinnämnden löper inga mandattider ut.

Om Emma Berglund Uväng

Emma Berglund Uväng tog sin jur. kand. vid Uppsala universitet 2004. Efter en kombinerad tingstjänstgöring med sex månader på Skatteverkets huvudkontor (exekutionsavdelningen) och resterande tid på dåvarande Länsrätten i Stockholms län började hon 2006 som biträdande jurist på Hamilton Advokatbyrå, där hon blev delägare 2014 och managing partner 2018. När Hamilton 2020 gick ihop med den norska advokatfirman Schjødt blev Emma vd vid den svenska filialen av Schjødt.