Annonser

Vilka sociala medier använder du i din advokatroll?

Carl Svernlöv, Baker McKenzie:

– Jag använder framför allt Linkedin som ett sätt att hålla kontakten med ett stort antal kolleger, klienter och affärsbekanta. I det flödet delar jag dels nyheter om Baker McKenzie, dels lite bredare artiklar inom framför allt M&A, corporate governance och AI som jag tror kan vara av intresse för mina kontakter. Jag har fått ett förvånansvärt positivt gensvar på många av dessa delningar och i flera fall har det lett till att jag återknutit kontakten med klienter som jag tidigare jobbat med. Twitter använder jag ”halvprivat” och där är jag lite kluven; det blir ungefär lika delar försvars- och säkerhetspolitik samt aktiebolagsrätt och corporate governance.

Hur använder du sociala medier i din roll som advokat?

– Mest i vad man kan kalla ”varumärkesvårdande” syfte och för att vara relevant. Med undantag för genomförda affärer (där vi har klientens godkännande till publicerande) så lägger jag i princip inte ut något om pågående klientrelationer eller -ärenden.

Hur avgör du vad som är lämpligt respektive olämpligt att publicera som advokat?

– Jag tycker inte att det är så svårt egentligen. De advokatetiska reglerna – och sunt förnuft – styr oavsett medium.

Anna Dahlbom Langley:

– Jag använder framför allt Instagram och Facebook och mer begränsat Linkedin och Twitter. Jag delar lite olika innehåll på de olika sidorna. På Linkedin och Twitter blir det mest inlägg om rekryteringar för Lewis Langley & Partners respektive inlägg om rättssäkerhetsfrågor, ibland utifrån egna artiklar i ämnet. På Facebook och framför allt på Instagram lägger jag ut en del allmänna inlägg om det vardagliga arbetet som försvarsadvokat, i den mån det går att dela på grund av klientsekretessen och de etiska reglerna. I och med att jag också föreläser en del, blir det också gärna en del inlägg kring detta. Jag gör även på Instagram och Facebook en del inlägg om rättssäkerhetsfrågor ur ett försvararperspektiv och delar också där en del artiklar gällande just de frågorna.

Hur använder du sociala medier i din roll som ­advokat?

– Jag använder sociala medier för att arbeta varumärkesbyggande, som ett sätt att marknadsföra mig och Lewis Langley & Partners men också för att hålla kontakt med klienter och kolleger i branschen och för att delta i den allmänna debatten. Jag har fått mycket positiv respons på min närvaro på sociala medier, både från klienter och personer som arbetar inom rättsväsendet på olika sätt, men även från allmänheten där många har uttryckt att det är intressant att få svar på frågor och inblick i det mer vardagliga arbetet som försvarsadvokat. 

Hur avgör du vad som är lämpligt respektive olämpligt att publicera som advokat?

– Jag tycker egentligen inte att det är särskilt svårt att avgöra vad som är lämpligt då man har de etiska reglerna att förhålla sig till. Personligen delar jag sällan mer specifika detaljer om mina ärenden och i de fall som detta görs, handlar det oftast om klienter vars mål redan har uppmärksammats i media och där jag har samtycke från klienterna att skriva om det.

– Som försvarsadvokat tycker jag att det känns angeläget att uppträda även på sociala medier på ett sådant sätt att allmänheten inte riskerar att få ett minskat förtroende för advokatkåren i allmänhet och för försvarsadvokater i synnerhet. Jag tror att rätt använt kan närvaro på sociala medier säkerligen leda till en ökad förståelse för arbetet som försvarare. Fel använt blir det ju i stället fråga om det motsatta.