Annonser

Molntjänster kan strida mot lagen

Myndigheters ökade användning av så kallade molntjänster hotar den digitala integriteten för oss svenskar och kan strida mot lagen. Det hävdar Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens nyheter.

I debattartikeln, som bygger på en vitbok om myndigheters användning av publika molntjänster som tagits fram av Försäkringskassan, pekar Öberg på hur exempelvis den amerikanska lagstiftningen (Cloud act) innebär att amerikanska myndigheter har rätt att begära ut data från alla amerikanska tjänste­leverantörer, oavsett var i världen informationen lagras.  Nils Öberg pekar bland annat att på att svenska myndigheter inte längre kommer att kunna kontrollera vilka aktörer som på laglig väg kan bereda sig tillgång till uppgifterna, vilket kan strida mot svenska lagar.