Annonser

Juletid – marknadsföringstid

Det lackar åter mot jul i dessa dagar. Julruschen är i full gång, och varuhusens julskyltningar glimmar och lyser glatt i decembermörkret.

Allt för att locka till julklappsköp. Julen är för många handlare den största marknadsföringshändelsen då det inte sparas på någonting för att lyckas.

Men inte bara butikshandlare är intresserade av marknadsföring. Även advokater har med åren blivit allt mer uppmärksamma på vad marknadsföring och reklam kan skapa för möjligheter. Om det skrev vi i Advokaten nr 2 2018, och där konstaterades att utvecklingen gått i snabb takt sedan marknadsföringsförbudet försvann 1994.

Advokaters marknadsföring, framför allt i sociala medier, har blivit en fråga för debatt den senaste tiden bland Sveriges advokater, jurister, journalister och allmänhet.

Tonen har stundtals varit hård. Helt olika synsätt har kommit i dagen. Somliga anser att den rätta vägen är att låta det egna arbetet tala för sig. Andra tycker att dagens sociala medier öppnar nya, snabba och billiga sätt att nå viktiga målgrupper.

Som så ofta med nya tekniska möjligheter så följer gräns­överskridanden – även i advokatbranschen.

Börje Samuelsson, disciplinnämndens ordförande, skriver i frågan: ”Helt klart och grundläggande är emellertid att vi advokater vid aktiviteter på sociala medier är skyldiga att iaktta precis samma etiska regelverk som vi är i andra sammanhang.” Läs mer i Börje Samuelssons debattsvar ”Samma etiska regelverk gäller i sociala medier”.

Det skriver nog de flesta advokater under på.

God jul och gott nytt år!
önskar
redaktionen

Tom Knutson
Chefredaktör