Annonser

Replik

Samma etiska regelverk gäller i sociala medier

Disciplinnämnden ägnar sig inte åt någon form av könsdiskriminering. Lika lite agerar nämnden åsiktspolis. Vid aktiviteter på sociala medier är advokater skyldiga att iaktta precis samma etiska regelverk som vi är i andra sammanhang. Det skriver Börje Samuelsson, disciplinnämndens ordförande.

Mycket kan och kommer framöver säkert att sägas i frågan om advokaters närvaro på olika sociala medier och det finns och kommer säkert självklart att finnas utrymme för olika uppfattningar när det gäller bedömningar som disciplinnämnden har gjort och kommer att göra i olika konkreta ärenden. Helt klart och grundläggande är emellertid att vi advokater vid aktiviteter på sociala medier är skyldiga att iaktta precis samma etiska regelverk som vi är i andra sammanhang.

När det gäller de två avgöranden som Peter Hellman och Fredrik Engström syftar på i sin artikel, kan jag inte undgå intrycket att ingen av dem har läst något av besluten (som båda finns lätt tillgängliga på Advokatsamfundets hemsida). Det är naturligtvis inte möjligt att i denna korta replik närmare redovisa omständigheterna men den som bemödar sig om att läsa besluten och därmed tar del av bakomliggande förhållanden, anmälarens uppgifter och synpunkter samt advokaternas yttranden, inser att nämnden inte har tilldelat advokaterna påföljd för att de på sina sociala medier har skrivit enbart att han eller hon ”saknar sina barn” eller att ”en klient blivit frikänd”. Omständigheterna var en smula mer komplicerade än så. Men även efter läsning av besluten kan det säkert finnas utrymme för uppfattningen att bedömningarna varit väl ”stränga” något som emellertid en enig nämnd inte ansåg i något av fallen.

Att hellman och engström särskilt anger att det var två kvinnliga ­advokater som tilldelades disciplinär påföljd, antyder att de tror att det inte hade blivit någon påföljd om de berörda advokaterna hade varit män. Jag kan då kraftfullt dementera att disciplinnämnden ­ägnar sig åt någon form av könsdiskriminering. Lika lite agerar nämnden åsiktspolis.

Slutligen. Jag är i likhet med Hellman och Engström mycket bekymrad över attacker från politiskt håll mot advokaternas och Advokatsamfundets självständighet och oberoende, inte minst när det gäller utformningen av innehållet i begreppet god advokatsed och den disciplinära verksamheten. Men sådana attacker har med jämna mellanrum återkommit under årens lopp och vi har hittills kunnat stå emot. För den som har något närmare intresse av ämnet, kan jag, i all ödmjukhet, hänvisa till det jag skrev i min krönika i den tryckta versionen av 2018 års verksamhetsberättelse. För den händelse den olyckligtvis har hamnat i papperskorgen, finns den lätt tillgänglig via samfundets hemsida.

Börje Samuelsson
Disciplinnämndens ordförande