Annonser

Utvecklande med internationellt samarbete

Internationellt samarbete kan ge goda kontakter och bidra till professionell utveckling.

Det berättade advokat Per Hedman, nationell representant för AIJA, Association Internationale des Jeunes Avocats, i Sverige som gästade februari månads lunchseminarium i projektet Advokat i framtiden.

AIJA är en internationell organisation för advokater, biträdande jurister och bolagsjurister under 45 år. Verksamheten består av ett 20-tal seminarier i olika ämnen varje år, en årlig kongress och två halvårsmöten. Arrangemangen är värdefulla inte bara för sin höga nivå, enligt Per Hedman, utan också för att de ger goda kontakter. Dessutom får unga advokater och biträdande jurister chans att föreläsa och dela med sig av sin kunskap, vilket är utvecklande i sig, förklarade Hedman.

PER HEDMAN var själv ”pappersmedlem”, alltså inte aktiv i AIJA, i ett par år, innan en äldre kollega uppmuntrade honom att åka på ett AIJA-möte. Han kunde snabbt konstatera att det finns goda möjligheter att ta en aktiv roll och att knyta kontakter. Då och då har engagemanget i AIJA också lett till nya uppdrag, via utländska kolleger som kontaktat honom.

AIJA är naturligtvis inte den enda organisationen som erbjuder internationellt samarbete och utbyte, betonade Per Hedman. Men det finns fördelar med att AIJA just är till för de unga. Det är lättare att komma fram och få ta plats än i många andra sammanhang. Dessutom skapar åldersgränsen på 45 år en speciell dynamik eftersom människor i organisationens olika kommittéer och ledning byts ut ganska ofta, påpekade Hedman.

– Min ambition är att få åtminstone några av er att pröva på AIJA, om inte annat vid det halvårsmöte som hålls i Stockholm i maj 2011, sa Per Hedman till de ungefär 50 unga advokater och biträdande jurister som deltog i seminariet.

AIJA är en global organisation för advokater och bolagsjurister under 45 år. AIJA arrangerar möten, seminarier och kurser för att främja kontakter och karriärbyggande för unga advokater världen över.

Läs mer på www.aija.org.