Annonser

Avhandlingar

Fredric Korling: Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, Jure

Avhandlingen behandlar ansvaret för rådgivning, särskilt vid finansrådgivning. Begreppet rådgivning ges en bred analys och författaren menar att begreppet inte är klart definierat, att gränsdragningen mellan olika informationstyper (information, marknadsföring, försäljning) är flytande vilket skapar en osäkerhet om när kunden faktiskt fått rådgivning, vilket ansvar som åligger aktörerna inom finans- och försäkringsbranschen och vilka påföljder en felaktig rådgivning bör få.

Författaren föreslår att man som en åtgärd inför en allmän finansavtalslag där själva tjänsten ska avgöra vilken reglering som ska tillämpas.

 

Ann Blückert: Juridiska – ett nytt språk?: en studie av juridikstudenters språkliga inskolning, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Språkvetaren Ann Blückert har undersökt hur juriststudenter skolas in i det juridiska språket under sin utbildning. Syftet är att belysa och analysera de språknormer som förmedlas i juridikutbildningen.

I avhandlingen analyserar hon de skriftliga kommentarer som juridiklärare lämnat på de texter som studenterna skrivit under utbildningens första år. Studenternas uppmanas att skriva enkelt men också med stor precision. Hon konstaterar att lärarnas kommentarer ofta både är korta, vagt formulerade och efterlyser en bättre dialog mellan lärare och studenter.

Författaren anser att det juridiska språket ibland är onödigt krångligt och att jurister behöver lära sig att anpassa och bredda sitt språk och att det är under utbildningen grunden till ett bra juridiskt språk läggs. Avhandlingen går att ladda ned i fulltext från www.diva-portal.org