Fokus

De mest utsatta barnens rättigheter kommer bort

Barn har särskilda rättigheter, och det är ytterst staternas sak att värna dessa rättigheter och att skydda barn från att komma till skada. Det är kärnan i FN:s barnkonvention, ett dokument som ratificerats av de allra flesta av världens stater. Det är i år 20 år sedan Sverige ratificerade konventionen. Därmed förband man sig att vid alla åtgärder som rör barn sätta ”barnets bästa” i främsta rummet. Men fortfarande finns många barn som far illa, och situationer där det är svårt att skydda barnen. Dessutom är det inte heller alltid lätt att avgöra vad som är det bästa för barnet.

Tidskriften Advokaten belyser i detta nummer situationen för två grupper av barn som är särskilt utsatta: barn i mål om vårdnad, boende och umgänge och asylsökande barn.

Ladda ner tidningen

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Min väninna Rut

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund