Fokus

De unga och rättvisan

Från och med årsskiftet har ett nytt påföljdssystem för unga införts. Bland nyheterna finns ungdomsvård, ungdomstjänst, särskilt kvalificerad kontaktperson och medling för unga lagöverträdare. En efterlängtad reform av många som arbetar inom rättsväsendet. Förhoppningarna är att påföljdssystemet ska bidra till att bryta vägen in på brottets bana för dem som döms.
Men hur fungerar egentligen rättsprocessen då unga, alltså personer mellan 15 och 21 år, är inblandade?

Annons