Annonser

Affärsadvokat installerad som statssekreterare

Affärsadvokaten Magnus G. Graner, sedan 2001 verksam vid Advokatfirman Lindahl, ser arbetet som statssekreterare som en stor utmaning.

– Som jurist med ett starkt politiskt engagemang går det inte att hitta en mer spännande utmaning än jobbet som statssekreterare vid Justitiedepartementet.

Det säger Magnus G. Graner, sedan snart två månader statssekreterare vid Justitiedepartementet.

Graner är 38 år och blev advokat 1999. Mellan 2004 och 2006 var han delägare i Advokatfirman Lindahl, där han framför allt arbetade med bolagsrätt, företagsöverlåtelser och kommersiell fastighetsrätt.

Parallellt med arbetet som advokat har Magnus G. Graner länge varit engagerad i moderaterna. 1998 blev han ledamot av kommunfullmäktige i Uppsala, och 1999 valdes han till förbundsordförande för moderaterna i Uppsala län.

Magnus G. Graners ansvarsområden på departementet är rättsväsendet, brottmålsärenden, internationellt rättsligt samarbete, rättsliga och inrikes frågor i EU samt lagstiftning bland annat på områdena grundlagarna, familjerätt, straffrätt, upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.

– Hans erfarenheter av att arbeta med rättsfrågor som rör näringslivet kommer att vara värdefulla i alliansregeringens arbete för ett bättre företagsklimat, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.