Annonser

Forskare försvarar Lambertz

Kraven på JK:s avgång avvisas helt av forskare. Göran Lambertz agerar inom gränserna för sitt uppdrag, anser de.

Sedan rapporten ”Felaktigt dömda” har åtskilliga av landets ledande jurister riktat stark kritik mot JK:s sätt att utföra sin granskning. I debatten, som har varit ovanligt hård, har Göran Lambertz ifrågasatts av såväl professorer som domare, Riksåklagaren och den förre justitieministern. Krav har rests på Göran Lambertz’ avgång från ämbetet.

Professorn i straffrätt vid Stockholms universitet, Madeleine Leijonhufvud, hör till kritikerna.

– JK säger sig ha misstankar om att allt inte står rätt till i rättsväsendet. Då måste han ha tillräckliga belägg för detta. Det har han inte, säger Leijonhufvud.

Enligt kritikerna ger inte Hans-Gunnar Axbergers rapport Felaktigt dömda en tillräcklig grund för att säga att människor döms oskyldiga

– Lambertz har skadat JK-ämbetet mycket. Man måste kunna ställa höga krav på en myndighetsföreträdare, fortsätter hon.

Inga skäl att avgå

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, är av en annan uppfattning.

– Jag kan inte se att JK skulle behöva avgå för att han tillsatt en utredning eller för att den utredningen kommit fram till saker som inte uppskattas inom alla delar av rättsväsendet, säger han.

Nergelius har reagerat på Göran Lambertz’ agerande tidigare. Hans stora engagemang för enskilda kan ifrågasättas, menar han. Men i den nuvarande debatten kan han inte se att Lambertz överträtt sina befogenheter.

– JK har gjort svepande uttalanden i anslutning till utredningen som kan vara lite problematiska, eftersom de andas någon slags misstro mot rättsväsendet.

Samtidigt finns det en slags snarstuckenhet här bland domare och andra jurister. Många verkar inte ens vilja tänka tanken att det kan bli fel, anser Nergelius.

Han tror också att personliga motsättningar och tidigare meningsskiljaktigheter spelar en viss roll för den hårda kritiken. Och så skiljer sig vår nuvarande JK på vissa sätt från sina företrädare.

– Lambertz bryter av mot dem genom att han är så debattglad och angriper hela sitt uppdrag på ett annat sätt, konstaterar Nergelius.

Tolkar uppdraget rätt

Också Daniel Tarschys, professor i statskunskap vid Stockholms universitet, stöder Göran Lambertz.

– JK:s uppgift är att granska förvaltningen och om han hittar allmänna tendenser som är anmärkningsvärda kan jag inte se något fel i att han uttalar sig. Jag menar att han gör en korrekt tolkning av sitt uppdrag. Om han sedan har rätt i de konkreta sakfrågorna kan jag inte bedöma.

Det finns i dagsläget inga skäl för Lambertz att avgå, menar Tarschys

– Blåsväder är inget att avgå för. Avgår gör man om man gjort något som är bevisat fel, och jag har inte sett något sådant, säger han.

Inte särskilt störd av kritiken

Göran Lambertz själv är inte särskilt bekymrad över den storm som blåst upp. Och några planer på avgång har han inte.

– Jag upplever att det inte finns någon fog för kritiken, säger Lambertz.

Känner han att han har rättsväsendets förtroende?

– Förtroende är ett svårt ord. Jag vet att många är arga och irriterade. Det får de vara. Men jag är egentligen inte beroende av rättsväsendets förtroende.

Fotnot: Justitiekanslern kan inte sägas upp av regeringen på grund av bristande förtroende. För avsked krävs att JK begår brott eller på annat sätt allvarligt överträder sina befogenheter.

Ulrika Brandberg