Annonser

Notiser etik

Wallander föreslås leda disciplinnämnden 

Advokatsamfundets valberedning har nu överlämnat sina förslag inför fullmäktigemötet i juni. Då disciplinnämndens nuvarande ordförande Börje Samuelsson har förklarat att han inte står till förfogande för omval föreslås istället nämndens nuvarande vice ordförande Magnus Wallander som ny ordförande i nämnden för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2028. 

Valberedningen föreslår också nyval av Björn Riese som vice ordförande i disciplinnämnden för samma tidsperiod, den 1 juli 2024 – 30 juni 2028. Dessutom föreslår valberedningen nyval av Viviénne Dahlstrand, Sophie Palmgren Paulsson och Paula Save som ledamöter av disciplinnämnden för samma tidsperiod, den 1 juli 2024 – 30 juni 2028.

En advokat uteslöts 

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade den 6 mars 2024 att utesluta en advokat ur samfundet. Nämnden förordnade att beslutet genast skulle verkställas.

Disciplinnämnden fann i sin prövning att advokaten brustit på flera sätt. Bristerna har handlat om att advokaten åsidosatt sitt oberoende, antagit uppdrag trots att intressekonflikt förelegat och inte övervakat en biträdande jurist. Nämnden ansåg vidare funnit att advokaten allvarligt brutit mot god advokatsed genom att, avseende en klient som haft godkänt telefontillstånd till advokaten, medverka till vidarekoppling eller uppkoppling av trepartssamtal.

Beslutet finns att läsa på disciplinnämndens webbplats.

Disciplinnämndens beslut 23/1685 och 23/2334

Friska upp etiken på kurs 

Advokatakademien erbjuder som vanligt en rad kostnadsfria eller subventionerade kurser i viktiga yrkesfrågor och advokatetik. På programmet finns bland annat två olika kurser i advokatetik, där den ena är särskilt inriktad på yrkesverksamma advokater och jurister.  

Läs mer och anmäl dig på ­Advokatakademien.