Annonser

Vidareutbildningskravet tas tillfälligt bort under 2020

För att underlätta för advokaterna i situationen under coronakrisen tas vidareutbildningskravet bort i år.

Advokatsamfundets styrelse beslöt den 16 april att efterge kravet på 18 timmars professionell vidareutbildning för yrkesverksamma advokater för år 2020.

Syftet med beslutet är att underlätta för advokater att ta sig igenom den exceptionella situation som coronaviruspandemin har skapat.

Styrelsen beslöt också att utbildningar som en advokat redan har genomgått under 2020, eller genomgår någon gång under kalenderåret, får överföras till 2021. Högst 12 timmars utbildning får överföras.

Enligt Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater är alla yrkesverksamma advokater skyldiga att genomgå 18 timmars strukturerad utbildning varje år.

Advokatsamfundet har tidigare beslutat att tills vidare ställa in sina kurser på grund av spridningen av coronaviruset. Flera andra kursanordnare har också ställt in kurser. På grund av det uppstår svårigheter för advokaterna att uppfylla Advokatsamfundets vidareutbildningskrav under 2020.

Advokatsamfundet har också fått information om att ett stort antal domstolar och myndigheter ställer in rättegångar och andra sammanträden på grund av coronapandemin. Detta riskerar att påverka advokaternas och advokatbyråernas likviditet negativt. Dessutom kommer det att leda till en mycket ansträngd arbetssituation för advokaterna om verksamheten kan återupptas senare under året – och som följd av det kommer advokaterna då att få begränsad tid till att delta i utbildningar.

Därför har Advokatsamfundets styrelse beslutat att tillfälligt ändra Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater på så sätt att yrkesverksamma advokater inte är skyldiga att genomgå de föreskrivna 18 timmarna strukturerad utbildning för kalenderåret 2020.

Advokatsamfundets cirkulär nr 10/2020 om tillfällig ändring av rikt­lin­jer för professionell vidareutbildning med anledning av coronaviruset.