Annonser

Nya webbsidor för advokater med coronavirusinformation

Advokatsamfundet lanserar webbsidor med coronavirusinformation för advokater.

Advokatsamfundet lanserade den 3 april en särskild coronavirussida på sin webbplats www.advokatsamfundet.se. På den nya ingångssidan samlar Advokatsamfundet information till advokater och advokatbyråer med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

På den nya sidan finns ämnesvis information, som uppdateras fortlöpande. Den innehåller rubriker som

  • Klientkontakter
  • Kontakter med domstolar och andra myndigheter
  • Advokatsamfundets initiativ i ledamöternas intressen
  • Advokatakademien
  • Information från Regeringskansliet
  • Internationella nyheter
  • Senaste nytt

I en särskild avdelning finns samlade svar på återkommande frågor som har ställts till Advokatsamfundets kansli om virusutbrottets inverkan på advokatverksamheten.

På webbsidan finns också några korta intervjuer, där advokater med olika verksamhetsinriktningar delar sina erfarenheter av hur coronavirussituationen har påverkat deras arbete.

Den nya ingångssidan nås på www.advokatsamfundet.se/coronavirus/