Annonser

Avdelningsstyrelser 2020

De här styrelserna valde Advokatsamfundets lokal­avdelningar vid sina årsmöten.

Norra avdelningen

Ordförande

Fredrik Burvall

Vice ordförande, sekreterare, kassör

Andreas Victor

Ledamöter

Sami Hietala

Oskar Söderberg

Ann Bergström

Gunilla von Wachenfeldt

Suppleanter

Karolina Ikonen Huhtanen

Solveig Aspholm

Daniel Nordfjell

Mellersta avdelningen

Ordförande

Anders Wallin

Vice ordförande

Linda Nyström

Sekreterare

Cecilia Wallin

Ledamöter

Cecilia Wallin

Mari Kilman

Maria Stål Lindgren

Suppleanter

Erik Söderman (för Linda Nyström)

Ylva Lindahl Hennel (för Anders Wallin)

Camilla Karapetyan (för Maria Stål Lindgren)

David Halén Lindberg (för Mari Kilman)

Vinita Qvist (för Cecilia Wallin)

Stockholmsavdelningen

Ordförande

Christel Rockström

Vice ordförande

Mikael Klang

Sekreterare

Emma Berglund Uväng

Ledamöter

Theddo Rother-Schirren

Johan Ödlund

Anette Hansson Ahl

Kristian Pedersen

Jenny Grundén

Suppleanter

Caroline Elander Knip

Jennica Paulette

Johan Lindgren

Östra avdelningen

Ordförande

David Sommestad

Vice ordförande

Anna von Knorring 

Sekreterare, klubbmästare

Karin Carlsson

Ledamöter

Sandra Putsén

Emil Löfström

Henrik Snellman 

Suppleanter

Johannes Gehlin

Malin Carlsson

Idah Fjärdhammar

Västra avdelningen

Ordförande

Jörgen Larsson

Vice ordförande

Malin Wassén 

Sekreterare

Björn Goldman

Ledamöter

Lars Cronqvist

Poly Jensell

Roger Wier

Martin Vildhede

Martin Wahlin

Sofia Hansson 

Suppleanter

Helena Svärd

Fredrik Kron

Jonas Lindblad

Södra avdelningen

Ordförande

Karin Amédro

Vice ordförande

Fredrik Sandgren 

Sekreterare

Viviénne Dahlstrand

Utbildningsansvarig

Cecilia Wachtmeister

Ledamöter

Marcus Larsson

Mats Ingvar

Lina Bergqvist

Linda Lundin

Aron Skogman 

Suppleanter

Carolina Sandekjer

Mats Nilsson

Hanna Magnusson

Cecilia Wachtmeister

Liselott Bentzel 

Utlandsavdelningen

Ordförande

Christina Griebeler

Vice ordförande

Jonas Nordgren

Sekreterare

Astrid Trolle Adams

Ledamöter

Astrid Trolle Adams

Åsa Bittel

Karl Woschnagg

George Chr. Pelaghias

Anne-Cécile Hansson Lecoanet

Emelie Svensson