Annonser

Valberedningens förslag

”Advokaternas advokat” föreslås till samfundsstyrelsen

Advokatsamfundets valberedning har nu lämnat sitt förslag inför fullmäktigemötet i juni. Två nya namn finns på listan för huvudstyrelsen.

Tio ledamöter ska väljas till samfundets huvudstyrelse vid årets fullmäktige. Valberedningen föreslår omval av åtta av dagens styrelseledamöter. Två nya namn finns också på listan: Johan Eriksson, Stockholm, och Dr. Christina Griebeler, Frankfurt am Main, båda för tiden den 1 juli 2020 – 30 juni 2022.

Johan Eriksson är brottmålsadvokat och har sju år i rad utsetts till Advokaternas advokat, alltså den advokat som andra advokater helst skulle vilja anlita. Eriksson blev brett känd när han 2018 försvarade den terroristdömde Rakhmat Akilov. 2019 utsågs han till hedersdoktor vid Stockholms universitet. 

Christina Griebeler är advokat och Rechtsanwältin, specialiserad på bank- och finansrätt, verksam i Frankfurt am Main. 

Valberedningen har också lämnat förslag till disciplinnämnden. Här föreslås omval av ordförande och vice ordförande, liksom av två ledamöter. Till ny ledamot föreslås brottmålsadvokaten Ulrika Borg, Stockholm. Hela valberedningens förslag finns på Advokatsamfundets webbplats, www.advokatsamfundet.se.