Annonser

Agneta Johansson tar plats i medlarnätverk

Juristen Agneta Johansson, generalsekreterare för Ilac, är ny medlem av The Swedish Women’s Mediation Network, med uppgift att arbeta för hållbara och inkluderande fredsprocesser, där kvinnors röster hörs. 

The Swedish Women’s Mediation Network skapades av den svenska regeringen år 2015. Medlemmarna är 15 kvinnor i ledande befattningar med erfarenhet av konfliktlösning, medling och fredsskapande, de flesta av dem ambassadörer.

Nätverket har i uppdrag att vara utrikesministerns särskilda representanter för hållbara och inkluderande fredsprocesser. Det har skapats som en reaktion på att kvinnors röster sällan hörs i fredsprocesser runt om i världen.

Agneta Johansson är sedan
15 år generalsekreterare för Ilac, International Legal Assistance Consortium, en organisation som arbetar för att på olika sätt stödja uppbyggandet av rättssystemet i krigs- och konfliktdrabbade länder. Advokatsamfundet är en av Ilacs medlemsorganisationer.

Läs mer om The Swedish Women’s Mediation Network på Folke Bernadotte-akademins webbplats, fba.se.