Annonser

HD prövar frågan om advokats merkostnader

Tingsrätten sa ja till ersättning för merkostnader, men hovrätten ändrade beslutet. Nu prövar HD frågan om en advokats ersättning vid arbete på annan ort än den han är verksam på. 

Högsta domstolen har beslutat att pröva frågan om en advokats möjlighet till ersättning för merkostnader för försvararuppdrag på en annan ort.

Stockholmsadvokaten i det aktuella målet var begärd som försvarare av en person i Norrköping, misstänkt för grovt narkotikabrott. Norrköpings tings­rätt gav ett positivt förhandsbesked till advokaten, och ansåg att det fanns särskilda skäl för att staten skulle stå för de merkostnader som kom av att advokaten verkade på annan ort.

Justitiekanslern överklagade beslutet till hovrätten, som ändrade tingsrättens beslut. Enligt hovrätten fanns det inte särskilda skäl som motiverar ersättning för merkostnader, främst eftersom den misstänkte i detta fall inte riskerade att dömas till fängelse på livstid. Beslutet överklagades, och HD har nu alltså beslutat att pröva frågan.

HD, protokoll vid tillståndsprövning, mål nr Ö 5945-18.