Fokus

EU firar 50 och rättsstaten formas?

Rättssamarbetet växer sig allt starkare inom EU. Lagförslagen duggar tätt och EG-domstolens synpunkter inhämtas allt oftare i svenska mål. De svenska processreglerna och spelföretaget Unibet samt ”Lavalfallet” i Vaxholm är två exempel.

Annons