Annonser

Unik advokathjälp till flodvågens offer

Sveriges advokater ställer upp på ett unikt sätt för att hjälpa flodvågens offer. På kort tid har landets advokater lovat att bistå med cirka 24 000 timmar advokathjälp. Lågt räknat motsvarar det en kostnad på mer än 35 miljoner kronor.
Projektet ”Advokathjälp till flodvågens offer” innebär att Sveriges advokater erbjuder gratis rådgivning till dem som drabbats av naturkatastrofen i Asien. Advokatbyråerna som deltar i projektet utfäster sig att erbjuda tio timmar gratis rådgivning per verksam jurist.

Advokatstödet ska i första hand användas till rådgivning till enskilda. Men resurserna kan även användas inom projektet till rättsutredningar eller till att delta i administrationen inom projektet. För att klara den omfattande samordning som krävs fungerar Sveriges advokatsamfund som administrativt organ där man har en överblick av den samlade resurspotten.

Rättsliga problem
Stödet riktar sig till alla offer som fått rättsliga problem till följd av naturkatastrofen. Den som vill ha stöd ska vända sig till Advokatsamfundet som gör en behovsprövning och sedan slussar den sökande vidare till en lämplig advokatbyrå, bland annat tar man hänsyn till byråns kompetens, specialisering, resursförmåga och geografiskt läge.

Hjälpen, som inte är inkomstprövad, är i första hand tänkt för fysiska personer, men i särskilda fall kan även juridiska personer ges stöd.

Efter bara två veckor hade ett 40-tal sökande fått kontakt med advokat. Många ärenden var just så tragiska som man hade kunnat befara.
– Hur mycket advokattid som den sökande kan få hjälp med avgörs från fall till fall. Det är inte så att en person som söker får hjälp per automatik i tio timmar och sedan är det stopp. Om det finns behov i ett visst fall kan man få hjälp med mer än tio timmar, säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Hög kompetens
Det finns flera orsaker som gör det angeläget att den svenska advokatkåren erbjuder sin hjälp, enligt Anne Ramberg.
–Det finns ett stort behov av hjälp och samhällets resurser är begränsade när det gäller rättshjälp och rättsskydd. Advokater har en hög kompetens och är vana att bistå människor i konfliktsituationer. Dessutom kan den svenska advokatkåren på detta sätt visa sin solidaritet med dem som drabbats och ta samhällsansvar, säger Anne Ramberg, som anser att advokatkåren ställt upp på ett imponerande sätt.

Anne Ramberg berättar att hon fick idén till pro bono-projektet strax efter att katastrofen inträffat. Hon tog kontakt med samfundets styrelse som uppmanade henne att gå vidare. Ramberg sände ut en uppmaning till samfundets ledamöter att ställa upp för flodvågens offer.

Gensvaret från advokatkåren blev enormt. På kort tid hade byråerna erbjudit mer än 10000 timmar advokatbistånd. I skrivande stund är siffran uppe i cirka 24000 timmar. Räknat enligt timkostnad på 1500 kronor överstiger summan 35 miljoner kronor. Man kan då notera att för flera av de affärsjuridiska byråerna är timarvodet betydligt högre.
– Vad som är särskilt glädjande är alla inriktningar och storlekar på byråerna som anmält sitt intresse. Detta är ett gemensamt projekt för alla advokater oavsett om man är humanjurist eller affärsjurist.

Översyn av lagar
Förutom att samla Sveriges advokater till projektet har Advokatsamfundet även haft kontakter med Justitiedepartementet och pekat på behovet av att man gör en översyn av de lagar och regler som rör arvs- och gåvoskatt, dödförklaring och moratorium.
Samfundet har även sammanträffat med andra departement, myndigheter, försäkringsbolagen samt försäkringsförbundet.

För att kunna arbeta effektivt inom projektet har Advokatsamfundet nu även påbörjat arbetet med att skapa ett webbaserat datarum som man når efter inloggning med lösenord. Detta är förbehållet dem som deltar i projektet. Där ska all relevant projektinformation samlas. Det finns till exempel en diskussionsplattform, rättsutredningar och PM samt mötesplatser för de ledamöter som deltar i projektet.

På Advokatsamfundets webbplats läggs fortlöpande information om hur projektet utvecklas. På webbplatsen finns även upplysningar i rättsliga frågor, en så kallad frågelåda, en lista med de advokater och byråer som deltar samt länkar till myndigheter.

TOM KNUTSON

Anmäl er
Om du inte redan gjort det är det angeläget att du och din byrå bekräftar ditt/byråns deltagande genom anmälan till info@advokatsamfundet.se

Publicerad i nr 1, 2005