Fokus

Asylrätten förändras

Stora förändringar är på gång i utlännings- och medborgarskapsärenden. Migrationsverket ändrar sin handläggning, en ny utlänningslag ska införas och Utlänningsnämnden läggs ned för att ersättas med ett tvåpartsförfarande i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Men mycket återstår att förbereda och det är ont om tid – i januari 2006 ska allt vara klart.

Annons