Annonser

Möte med Justitiedepartementet

På Advokatsamfundet möttes nyligen företrädare för samfundets ledning – Anne Ramberg, generalsekreterare, Ragnar Palmkvist, chefsjurist och Maria Billing, biträdande chefsjurist – och representanter från Justitiedepartementet – statssekreterare Dan Eliasson, rättschef Sten Andersson och departementsråd Dag Mattsson – för att diskutera olika rättsfrågor som aktualiserats med anledning av naturkatastrofen i Asien.
Den översyn av vissa regler och lagar Advokatsamfundet föreslagit till följd av den inträffade naturkatastrofen överensstämmer, enligt Eliasson, till viss del med det arbete som bedrivs på Regeringskansliet.

På Justitiedepartementet har en lagrådsremiss om lagen om dödförklaring remitterats till Advokatsamfundet, som i allt väsentligt tillstyrkt.

Dan Eliasson tycker att Advokatsamfundets initiativ är imponerade och lovvärt.
– Det känns bra i denna svåra stund att det offentliga Sverige och olika privata aktörer, som Advokatsamfundet, drar åt samma håll och att vi försöker hjälpas åt att lindra skadorna av den inträffade naturkatastrofen.

Publicerad i nr 1, 2005