Fokus

Alla på samma plats

I Linköping har rättsväsendets aktörer samlats på en och samma plats. Det gamla regementet har nämligen förvandlats till ett så kallat rättscentrum. Här finns domstol, åklagare, polis, advokat och frivård. De som arbetar här lovordar närheten mellan olika myndigheter. Men på andra håll manar man till försiktighet. Linköping kan vara en förebild när framtidens rättsväsende bygger nytt, men det är viktigt att myndigheternas roller inte blandas ihop.

Annons