Annonser

Rättsväsendet får dela på 2 750 miljoner kr

Polisen och kriminalvården är vinnare i budgeten. De får merparten av de 2 750 miljoner kronor extra som regeringen vill satsa på rättsväsendet de närmaste tre åren.
Polisen föreslås fram till år 2007 få sitt ramanslag höjt med 1 175 miljoner kronor. Pengarna ska i första hand användas till att utbilda 4 000 nya poliser. Idag finns det nästan 17 000. Dessutom ska samarbetet med åklagarna vidareutvecklas och kvalitén i brottsutredningarna höjas så att fler brott klaras upp.
Även kriminalvården får en stor del av den ökade satsningen på rättsväsendet. Ramanslaget höjs nästa år med 430 miljoner kronor och året därpå med ytterligare 250 miljoner. År 2007 ska kriminalvården disponera drygt 1 miljard mer än i dag.
Pengarna ska i första hand användas för att komma tillrätta med den extrema platsbristen på såväl häkten som anstalter och höja säkerheten på anstalterna.

Ökat livvaktsskydd
Säkerhetspolisens utgifter för livvaktsskyddet har ökat under det senaste året och myndigheten får under de närmaste åren sitt ramanslag höjt med totalt 100 miljoner kronor. Det ska även räcka till att öka kampen mot terrorismen.
Även de hårt tyngda domstolarna får del av de nya pengarna till rättsväsendet. De får i tillläggsbudgeten 35 miljoner kronor i år för att möta den ökade måltillströmningen och för att reformarbetet inom domstolsväsendet ska kunna fortsätta. Även ramanslaget räknas upp de kommande tre åren med totalt 325 miljoner kronor. Dock inte lika snabbt och med så mycket som Domstolsverket hade önskat.
Men Domstolsverkets avgående generaldirektör, Stefan Strömberg, är nöjd ändå:
– Vi har fått mer än vad vi realistiskt hade kunnat hoppas på i en bästa situation. Visserligen behöver vi fortsätta att rationalisera och effektivisera vår verksamhet, men de tillskott vi nu får gör det möjligt att genomföra detta på ett mer planmässigt och genomtänkt sätt, säger Stefan Strömberg.
Möjligen är han lite missnöjd med att den största satsningen på domstolarna görs först om några år.

Uppnådde inte målen
Budgetpropositionens genomgång av domstolarnas verksamhetsresultat är dock ingen uppbygglig läsning. Under förra året uppnådde exempelvis tingsrätterna inget av de nio verksamhetsmål som regeringen satt upp för balanserade mål. Regeringen anser ändå att det sammantagna resultatet är godtagbart eller till och med tillfredsställande för de allmänna domstolarna.

HANS HELLBERG

Budgetfakta
Här är de största posterna i regeringens förslag till budget för rättsväsendet år 2005:
● Polisorganisationen 14 960 milj kr
● Kriminalvården 4 990 milj kr
● Domstolsväsendet 4 046 milj kr
● Rättshjälpskostnader 1 027 milj kr
● Åklagarorganisationen 848 milj kr
● Säkerhetspolisen 645 milj kr