Annonser

Ytterligare fem tingsrätter läggs ned?

Förändringen av domstolsorganisationen rullar på. I budgeten föreslås att ytterligare fem tingsrätter läggs ned.
Jönköping och Värnamo tingsrätter läggs samman till en tingsrätt med kansliort i Jönköping senast den 1 september 2005. Domstolsverket har tidigare föreslagit att även Eksjö tingsrätt, som är inskrivningsmyndighet, ska ingå i den nya tingsrätten. Regeringen vill dock avvakta ifall huvudmannaskapet för inskrivningsmyndigheterna ska flyttas över till Lantmäteriverket.
I Kronobergs län föreslås att Växjö och Ljungby tingsrätter slås ihop till en tingsrätt med kansliort i Växjö. Den sammanläggningen ska vara genomförd senast den 1 juni 2005.

I Skåne län föreslås att Trelleborgs och Ystads tingsrätter slås ihop till en tingsrätt med kansliort i Ystad senast 1 januari 2006. I Uppsala län läggs tingsrätterna i Enköping, Tierp och Uppsala samman med placering i Uppsala. Sammanslagningen ska vara klar senast 1 december 2005. Regeringen vill också minska antalet hyres- och arrendenämnder från tolv till åtta. Verksamheten i Växjö, Örebro, Gävle och Luleå ska flyttas över till andra nämnder. Dessa förändringar ska vara genomförda vid årsskiftet 2005/2006.

HANS HELLBERG