Annonser

En tuffing som ska få fart på polisen

Under åren som chef för landets domstolar har han gjort sig känd som en tuffing och en förnyare. Nu är det dags att få fart på polisen. Domstolsverkets generaldirektör Stefan Strömberg blir från årsskiftet landets nye rikspolischef.
Han tvekade inte när justitieminister Thomas Bodström kallade utan bestämde sig snabbt. Med några dagars perspektiv har han ändå börjat grunna lite på nackdelarna med det nya jobbet.
– Alla som gratulerat mig till det nya jobbet har skämtsamt frågat om det är något att gratulera till. Jag kanske inte riktigt har insett hur utsatt man kommer vara både inifrån organisationen och utifrån. Det är klart att det kommer att gå ut över den privata friden. Men det är ingen stor sak.

Tystnaden jobbigast
Men han är ganska van. Det har till och från stormat rejält kring Stefan Strömberg när han med iver verkat för att förnya och effektivisera landets domstolar. I arbetet har han skaffat sig många meningsmotståndare och tidvis blivit hårt ansatt av dem som inte delat hans syn på domstolarnas framtid.
– Att folk bråkat med mig har inte varit det värsta, sådant kan man alltid bemöta. Det jobbigaste har varit den tidvis stora tystnaden. När personalen säger varken bu eller bä men man kan ana att de inte är särskild nöjda. Det är tråkigt och jobbigt. Jag skulle önska att folk var mer öppenhjärtiga. När det inte är så får man istället lita på sig själv och att man vet vad man vill.
Själv är han huvudsakligen nöjd med det han åstadkommit:
– Särskilt med att det hänt så mycket och att vi kommit igång med ett utvecklingsarbete på så bred front. Vi har skapat förutsättningar för att förändra domstolarna till moderna arbetsplatser, både när det gäller ledning, arbetsformer och arbetsmiljö. På domstolarna finns i dag en helt annan insikt om behovet av utveckling och förändring än för sex år sedan.

Stefan Strömberg vill inte bli ihågkommen som den personen som lade ned tingsrätter. Men han tillstår att den yttre omgörningen av tingsrättsorganisationen, som han drivit med stark uppbackning av regeringen, spelat en stor roll i utvecklingsarbetet.
– När man rör om skapar det också förutsättningar för förändringar, säger han.
Med facit i hand har han svårt att lyfta fram något som kunde gjorts bättre.
– Kanhända borde jag ha varit bättre på att presentera och förklara vad jag ansåg var bra eller dåligt i organisationen. Det kanske tidigare hade gett bättre diskussioner om behovet av förändringar.
Att han lämnar domstolsväsendet innan förnyelsearbetet är färdigt ser han inte som något stort problem.
– Det är lite vemodigt att sluta men jag har bara några år kvar på mitt förordnande och hade ändå inte hunnit klart. Därför tror jag att det är bra att det kommer in någon ny med ett längre perspektiv och som dessutom kan tillföra nya idéer.

Är själv brottsoffer
Vad vet då Strömberg om sin nya uppdragsgivare? Jodå, en hel del. Han har arbetat med polisfrågor många år i kanslihuset och har även erfarenhet som brottsoffer – efter två inbrott hemma i sin bostad.
– Första gången fick jag besked bara efter några dagar att ärendet hade avskrivits. Det gjorde mig väldigt överraskad. Men annars är mina erfarenheter av polisen goda. När det gäller att utreda grövre brottslighet vet jag att vi internationellt sett ligger väl framme.

Stefan Strömbergs uppgift är att göra polisen till en modernare, mer öppen och effektivare organisation. En huvuduppgift anser han är att bli bättre både på att förebygga och snabbare klara upp vardagsbrottsligheten. Därför är han glad att den nya DNA-tekniken medfört att det blivit vanligare igen med brottsplatsundersökningar, även vid den typen av brottslighet.
– Förutom att det rent faktiskt ökar förutsättningarna för att klara upp brott skapar det en förhöjd känsla hos medborgarna att polisen faktiskt anstränger sig. Jag tror att det förhållningssättet i sig leder till att fler brott klaras upp, eftersom det för allmänheten då känns mer angeläget att anmäla brott och lämna information.
Utöver en ökad satsning på teknik vill han öka informationsutbytet och förbättra samverkan inom och mellan de olika polismyndigheterna.
– Genom ett ökat utbyte av information från brottsplatsundersökningar kan man snabbare identifiera misstänkta och kanske knyta dem till andra utredningar i länet eller på andra håll i landet.
– Dessutom tror jag att vi kan bli bättre på att utnyttja varandras mjukvarubetonade kunskaper om till exempel olika brottstyper eller grupperingar av misstänkta. Att man helt enkelt använder sig av hela organisationens samlade kunskaper i det fortsatta arbetet och därmed slipper börja från noll i varje utredning.

HANS HELLBERG

Fakta om Stefan Strömberg
Aktuell som: Ny rikspolischef och avgående generaldirektör för Domstolsverket
Ålder: 54 år
Familj: Gift och tre barn i ett tidigare äktenskap
Bor: Hyreslägenhet i Stockholms city
Karriär: Hovrättsassessor i Svea hovrätt, rättssakkunnig och expeditionschef i Justitiedepartementet, bolagsjurist i Nordstjernan AB, generaldirektör för Domstolsverket. Redaktör för Svensk Juristtidning.
Fritidsintressen: Jag tycker mycket om att se på film och läsa böcker, huvudsakligen deckare och historiska verk.
Trivs bäst: Antingen på jobbet när det är mycket att göra och det går framåt – eller en lugn stund hemma med familjen.