Annonser

Att sätta nyheter i perspektiv

”Kom ihåg hur enkelt det är att ta en tillfällig dipp, rycka den ur sitt sammanhang och presentera den som en kris, trots att helhetsbilden skulle ha visat en långsiktig förbättring.”

Sen på bollen läste jag i somras Factfulness av Hans Rosling, och bokens huvudpoäng: att man måste skilja på förståelsen av verkligheten och åsikterna om verkligheten, är angelägen. Våra instinkter förvränger lätt fakta. Ett verktyg för att motarbeta det är, enligt boken, att känna igen när vi serveras negativa nyheter och komma ihåg att sådana har en större chans att nå oss. Förbättringar får vi sällan höra talas om, vilket kan leda till ett systematiskt överdrivet negativt intryck.

”Gangsteradvokater försöker sätta rättsstatens principer ur spel” och ”acceptansen för gangsterromantiker och fifflare behöver försvinna” är bara två av många inlägg i debatten om advokater den senaste tiden. De negativa skriverierna har dominerat och slutsatsen är dramatisk: Advokatsamfundet förmår inte upprätthålla etiken.

Låt mig därför bemöta de negativa nyheterna med några fakta som kan ge perspektiv:

Nyhet: Antalet anmälningar till disciplinnämnden ökade år 2020!

Fakta: År 2020 inkom 545 disciplinanmälningar (456 anmälningar år 2019). År 2000 inkom 604 anmälningar till Advokatsamfundet. Under samma period har antalet advokater ökat från 3 590 till 6 257.

Nyhet: Advokatsamfundet vidtar inte tillräckligt hårda åtgärder mot de advokater som allvarligt bryter mot god advokatsed!

Fakta: De fyra advokater som under det senaste året har anmälts för att bryta mot restriktioner och som har omskrivits i media har alla uteslutits (tre av disciplinnämnden och en av Högsta domstolen).

Nyhet: Inom advokatkåren finns en stor misskötsamhet som borde leda till uteslutning!

Fakta: Tre advokater uteslöts år 2020. De senaste tjugo åren har sammanlagt trettio advokater uteslutits, vilket innebär 1,5 advokat per år (det finns inga fakta som styrker att det är vanligt förekommande att advokater skulle begå allvarliga etiska övertramp utan att det kommer till vår kännedom).

Nyhet: Advokater tar för mycket betalt och därför ökar kostnaderna för offentliga försvarare!

Fakta: Antalet inkomna brottmål har ökat i tingsrätterna med 42,9 procent och i hov­rätterna med 23,9 procent åren 2016–2020, vilket är en av de viktigaste förklaringarna till ökade kostnader för offentliga försvarare.*

När människor felaktigt tror att inget blir bättre kanske de förlorar förtroendet för åtgärder och system som faktiskt fungerar, skriver Rosling. På tjugo år har antalet advokater ökat med 75 procent men anmälningarna har sjunkit med 10 procent. Advokatsamfundet har infört advokatexamen, proaktiv tillsyn och obligatorisk vidareutbildning, bland annat. Man kan naturligtvis ha uppfattningen att det advokatetiska systemet inte fungerar, men baserar sig den slutsatsen på en åsikt eller en faktisk förståelse av verkligheten? På tjugo år har den etiska nivån inom advokatkåren blivit bättre. Det betyder inte att vi kan ta för givet att så fortsatt kommer att vara fallet, men det jobbar vi aktivt med i en förstärkt etiksatsning, utifrån de fakta som vi har.

PS. Läs också gärna årets journalistpristagare Åsa Erlandssons krönika om hur medierna ibland springer i flock.

* Domstolsverkets domstolsstatistik 2020