Annonser

Rekordmånga konkurser – hur påverkas advokaterna?

2023 blev ett rekordår inom obeståndsrätten. Inte sedan 1998 har Sverige haft fler konkurser. Nu, under 2024, förutspår vissa bedömare att ännu fler företag kommer att gå omkull. Vad innebär detta för advokaterna?

Vad säger advokaterna om läget? Hur fungerar de nya rekonstruktionsreglerna? Har Sverige en bra obeståndsrätt nu eller behövs förändringar? Hur ser konkurrensen ut om konkurserna, och hur organiserar advokatbyråerna arbetet med obestånd?

Om detta ska Fokus i Advokaten nr 3 handla. Redaktionen är redan i full gång med arbetet, men om du har tankar är du välkommen att kontakta oss via e-post advokaten@advokatsamfundet.se.