Annonser

Ny notarieantagning

Slopad förkortningsmöjlighet sågas av remissinstanserna

Alla notarier ska i framtiden tjänstgöra minst två år i domstol, enligt ett förslag från Domstolsverket. Planerna på att ta bort möjligheten att tillgodoräkna sig kvalificerat juridiskt arbete får dock hård kritik från bland andra Advokatsamfundet.

I oktober förra året presenterade Domstolsverkets notarieprojekt sin rapport om notarietjänstgöringen och hur den bör förändras. Projektet föreslår bland annat att ett av de urvalskriterier som används vid rekryteringen i dag, andra akademiska studier, ska ersättas av personlighets- och kapacitetstester.

Dessutom föreslås att dagens möjlighet att tillgodoräkna sig annat kvalificerat juridiskt arbete för att förkorta notarietjänstgöringen med upp till sex månader ska avskaffas, liksom de så kallade paketanställningarna, där notarier tjänstgör en del av notarietiden vid en myndighet. Alla notarier ska därmed tjänstgöra i minst två år vid domstol.

Förslagen har nu remissbehandlats. I remissvaren framkommer en hel del kritik mot just slopandet av möjligheten till förkortning av notarietiden.

Advokatsamfundet anser att förändringen kan göra det svårare för biträdande jurister att komplettera sin utbildning med notarietjänstgöring. Samfundets konstaterar också att notarietjänstgöringen har ett betydande utbildningsvärde, och att det vore olyckligt att minska antalet jurister som får del av denna. Detta vore problematiskt inte minst för domstolarna själva, som redan idag har svårigheter att attrahera kompetenta sökande till domartjänsterna, anser samfundet.

Även Åklagarmyndigheten avstyrker förslaget om slopad möjlighet till förkortning av notarietiden. Myndigheten anser att ”det skulle riskera att antalet notarieplatser minskar avsevärt.”

Läs mer: Advokatsamfundets ordförande om tingstjänstgöring