Annonser

Byråer öppnar nya Stockholmskontor

Nyrekryteringar utgör en viktig del när affärsbyråerna Lindahl och MAQS åter drar igång kontor i Stockholm efter splittringen för ett år sedan.

 

Vid årsskiftet 2018/2019 lämnade samtliga delägare Stockholmskontoret på Lindahl för att i stället starta nya advokatbyrån Cirio. Samtidigt lämnade även delägarna och ett stort antal biträdande jurister i Stockholm advokatfirman MAQS, för att i stället arbeta vid andra byråer.

Från och med årsskiftet 2019-2020 finns nu både Lindahl och MAQS åter på plats med kontor i Stockholm. Lindahls Stockholmskontor har inledningsvis tre delägare: Henrik Nobel och Mårten Lindberg som rekryterats externt samt Mats Tindberg som ansluter från Lindahls Helsingborgskontor. Totalt arbetar 12 personer till en början vid kontoret. Lindahl har totalt omkring 250 medarbetare i hela landet.

MAQS nyetablering i Stockholms bygger på fyra externt rekryterade delägare: Wendela Hårdemark, Olof Wetterling, Anna Eidvall samt Martin Folke. Vid MAQS arbetar närmare 150 personer vid totalt fyra kontor.