Fokus Advokaterna på 2020-talet

Advokaterna siar om framtiden

Ett nytt decennium är här. Analytikerna talar om brexit, lågkonjunktur, AI och hotande klimatkris. Men vilka förändringar planerar advokatbyråerna för och hur ser advokaterna på de kommande tio åren? Advokaten har frågat avdelningarna om vilka tendenser de ser och vilka frågor som prioriteras på byråerna, och intervjuat advokaterna som rustar för framtiden.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Nya tider, bättre tider?

Digitalisering, globalisering, terrorism och klimatfrågan är begrepp som förknippas med det just avslutade årtiondet.

Och nu har vi tagit steget in i ett nytt decennium. Förväntningarna varierar som alltid. Men starten på 20-talet blev ovanlig. En varm, blöt och blåsig start på året i stora delar av Sverige. Dramatiska händelser i Iran och skrämmande bränder i Australien. Det är svårt att tro att det kommande årtiondet blir mindre dramatiskt än det just avslutade.

Nu när 10-talet blivit historia riktar vi i denna utgåva blicken framåt och spanar mot vad som kan förväntas i advokatlandskapet de kommande tio åren (läs mer i denna utgåvas fokus). De advokater vi talat med ser flera tydliga konturer. Spaningarna från fem advokater och samfundets sju avdelningar kan sammanfattas i fyra punkter: teknik, organisation/ledarskap, rättstillgänglighet/rättssäkerhet och marknadsföring.

Med det nya decenniet inför vi i tidskriften Advokaten vissa nyheter. Det tidigare redaktionsrådet, som lades ner för flera år sedan, startar på nytt i år. Redaktionsrådets nya medlemmar, förutom redaktionen och Mia Edwall Insulander, är Sandra Danowsky Prytz, Hanna Larsson och Carl Svernlöv. Vi inför även två nya vinjetter. Den ena är Advokat i Sverige, där är det tänkt att advokater runt om i Sverige porträtteras och berättar om sin vardag. Den andra är Ny advokat, där en nybliven advokat får berätta kort om sig och sin syn på advokatuppdraget.

Trevlig läsning!

Tom Knutson
Chefredaktör