Annonser

Fullmäktige

Applåder för avgående generalsekreteraren

Hela åtta nya ledamöter tog plats i Advokatsamfundets styrelse vid årets fullmäktigemöte, som också bjöd på tillbakablickar från den avgående generalsekreteraren.

Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte den 13 juni inleddes traditionsenligt med utdelning av Advokatsamfundets journalistpris. Anne Ramberg, som delade ut priset till DN:s Niklas Orrenius, konstaterade att oberoende journalistik är en viktig förutsättning för rättsstaten.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson redogjorde efter prisceremonin för rekryteringen av en ny generalsekreterare. Han presenterade tillträdande generalsekreteraren Mia Edwall Insulander och tackade därefter Anne Ramberg för hennes nästan 20 år på posten.

– Jag kan bara säga att du har utfört en storslagen gärning, inte minst genom att du har gett ­Advokatsamfundet en central roll i rättssamhället, sa Danielsson.

Anne Ramberg själv tog tillfället i akt att se tillbaka på sina år som generalsekreterare, och att prisa Advokatsam­fundets kansli och tidskriften Advokaten. För det fick hon ta emot varma applåder från fullmäktige.

Vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock presenterade Ad­vokatsamfundets ekonomi, som befanns vara synnerligen god.

Åtta nya i styrelsen

Vid fullmäktige omvaldes Christer Danielsson till ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande för tiden 1 juli 2019 – 30 juni 2021. Åsa Erlandsson, Stockholm, omvaldes till ledamot av styrelsen. Nya i styrelsen är Pia Brink, Kungsbacka, Emil Andersson, Göteborg, Magnus Nedstrand, Linköping, Christoffer Ribbing, Stockholm, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm, Rebecka Lewis, Stockholm, och Johanna Näslund, Örebro, samtliga för tiden 1 juli 2019 – 30 juni 2021. Christina Malm, Stockholm, valdes till ny styrelseledamot för tiden 1 juli 2019 – 30 juni 2020.