Annonser

Stort behov ger ständiga säkerhetskontroller i domstolarna

Högst tre månader i taget får en domstol fatta beslut om säkerhetskontroll vid entrén. I praktiken fattar många domstolar nya beslut var tredje månad. Men det handlar inte om att kontrollerna permanentats, menar lagmannen i Stockholms tingsrätt.

Dagens regler om säkerhetskontroller i domstolarna infördes 2012, och ger möjlighet för lagmannen att besluta om säkerhetskontroller i tre månader. Sedan lagändringen har allt fler domstolar byggt permanenta kontroller med larmbågar och anställt ordningsvakter för kontrollerna, och på många håll fattas upprepade beslut om säkerhetskontroll var tredje månad.

Stockholms tingsrätt är en av de domstolar som fortlöpande fattat beslut om fortsatta säkerhetskontroller. Men lagmannen Gudrun Antemar vill inte se säkerhetskontrollen som permanent.

− Det är viktigt att peka på att vi gör en prövning var tredje månad. Jag tar då in ett yttrade från polisen, och vi tittar på de föremål som stoppats i kontrollen, innan vi fattar beslutet. Det görs överväganden varje gång och beslutet är inte slentrianmässigt, säger Antemar.

Stockholms tingsrätts läge mitt i Stockholm, den stora mängden besökare och att tingsrätten håller i många stora och uppmärksammade mål är några faktorer som gör att säkerhetsbehovet är stort, enligt Gudrun Antemar. Sedan någon månad hålls alla häktningsförhandlingar under helger i hela Stockholmsområdet vid tingsrätten vilket ökat trycket ytterligare. Varje tremånadersperiod har vakterna vid entrén dessutom hittat farliga föremål som knivar hos besökare.

Stockholms tingsrätt har förutom larmbågar och vakter även tillgång till röntgen, vilket gör att kontrollerna går snabbare. Ändå kan det ibland uppstå köer, konstaterar Gudrun Antemar. Trots det inträffar sällan incidenter. En förklaring till att kontrollerna för det mesta löper smidigt och konfliktfritt är, enligt Antemar, att personalen arbetar mycket med ett gott bemötande av alla besökare.

Säkerhetskontrollerna kan naturligtvis ses som en begränsning av öppenheten i domstolarna. För Gudrun Antemar handlar det därför alltid om en avvägning mellan öppenhet och säkerhet.

− Vi ska ha öppna och trygga domstolar, men verkligheten ser så ut att jag hittills bedömt att det behövs säkerhetskontroll. Det behövs för att alla som arbetar här, rättens ledamöter, advokater, åklagare och besökare, ska känna att det är tryggt att vara här, säger hon.