Annonser

Månadens advokat Göran Hjalmarsson

Han företräder de mest utsatta

Göran Hjalmarsson, delägare i Advokatfirman Guide, har som ende svenske advokat blivit godkänd att arbeta som måls­ägandebiträde i Kosovo Specialist Chambers, Kosovotribunalen, som utreder och handlägger mål som rör krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under åren 1998–2000.

Vilka var dina motiv för att söka uppdraget?

– Jag blev uppmanad att söka av en advokatkollega i ICC, Internationella brottmålsdomstolen, där jag finns med sedan 2013, också som försvarare. Men under de senaste tio åren har jag känt mig mer och mer bekväm i rollen som målsägandebiträde, att företräda de mest utsatta. Jag har varit målsägandebiträde i svenska rättegångar i många fall kopplade till offer för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Rwanda, Bosnien-Hercegovina och Kosovo.

Vad är det som gör att du trivs så bra i den rollen?

– Jag har alltid varit intresserad av internationella frågor. Rollen som målsägandebiträde i dessa mål handlar om att stå upp för de oskyldiga och mest utsatta. Att förstå dem och mekanismerna bakom ondskan. Det har blivit en sorts passion. I Rwanda träffade jag en man vars hustru och åtta barn blivit mördade. Det kanske inte är lätt att förstå. Men jag känner mer för att företräda honom än för att försvara misstänkta förbrytare. Sommaren 1994 när vi satt och tittade på VM i fotboll mördades en miljon människor på hundra dagar i Rwanda. Att möta överlevare har påverkat mig som människa och gett mig perspektiv på vad som är viktigt i livet.

I ICC har du även rollen som försvarare men nu koncentrerar du dig alltså helt på att vara måls­ägandebiträde?

– Ja det känns naturligt. Det är också den rollen som jag har haft i flera svenska rättegångar, nu senast i rättgången om terrorbrotten på Drottninggatan i Stockholm där jag företrädde 13 brottsoffer.

När förväntar du dig kunna ta uppdrag i Kosovo Specialist Chambers?

– Förundersökningar om krigs­förbrytelser och brott mot mänskligheten i Kosovo pågår. De kommer att ta lång tid. Jag räknar med förfrågan om uppdrag tidigast om ett år.

Vad är det viktigaste som måls­ägandebiträde i dessa mål?

– Att skapa trygghet så att måls­ägande vågar komma till rättegången och se förbrytarna i ögonen. Det handlar om att bygga relationer, åka ut till den lilla byn i Rwanda eller staden i forna Jugoslavien, att vara mänsklig och personlig med bibehållen integritet och visa uppriktig empati.

Vara trygg i sig själv och utstråla trygghet?

– Ja, det är svårt att prata om sina personliga drag men jag tror att jag är sådan. Naturligt empatisk.

Hur kommer det sig att din advokatkarriär fick just denna inriktning?

– Jag började som arbetsrättsjurist i ett Saco-förbund, blev advokat 1991 och jobbade till en början med allmänna brottmål. Men jag kände att jag saknade en dimension. Jag tror helt enkelt att jag gör bäst nytta som måls­ägandebiträde där jag kan stå upp för de mest utsatta och svagaste.

Är det stor skillnad att arbeta i internationell domstol jämfört med en svensk?

– Rättssystemen är ganska lika, med några undantag i detaljer. Men det är mer högtidligt i exempelvis ICC med speciella kläder, kåpor, i rättssalen. En kollega sa skämtsamt att jag såg ut som en präst när jag uppträdde där. Den stora skillnaden är väl egentligen att det är väldigt höga krav på språkkunnighet i internationella sammanhang, engelska förstås. Jag talar och skriver även spanska flytande.

Vad har du närmast på agendan när det gäller större mål?

– Om det blir ett åtalsbeslut mot Lundin Oil kommer jag att företräda 20 målsägande som misstänks ha utsatts för brott i Sudan.