Nyheter 2016 års Stockholm Human Rights Award

Mary Robinson kämpar för ökad klimaträttvisa

2016 års Stockholm Human Rights-pristagare Mary Robinson arbetar hän­givet för ökad klimaträttvisa. Enligt henne handlar den största orättvisan i dag om hur klimatförändringen påverkar de människor som är mest sårbara för klimatförändringarnas inverkan – de fattiga, de maktlösa och de ­marginaliserade över hela världen.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Framtiden är här

Han är författare och entreprenör inom it-branschen i Silicon Valley. Ford beskrev den pågående och omfattande automatiseringen av näringslivet som på sikt innebär att samhället förändras i grunden. En alltmer avancerad informationsteknologi och artificiell intelligens håller redan på att förändra såväl arbetsplatser som hela arbetsmarknaden. De senaste uppfinningarna inom robotteknik gör att bland annat fabriker och lager går mot en fullständig automatisering. Med självlärande algoritmer påverkas även jobben inom stora delar av tjänstemannasektorn.

Nu har utvecklingen även nått advokaterna, visar Fokus i denna utgåva av Advokaten. Redan har flera internationella advokatbyråer börjat investera stora summor i artificiell intelligens. Och även de svenska advokatbyråerna är igång med olika satsningar.

Vilka effekterna blir är inte alldeles tydligt ännu. Men att stora delar av den svenska advokatbranschen kommer att påverkas råder det stor enighet om. Likaså att det inte finns någon annan väg att gå än att anta de nya utmaningar som väntar med nyfikenhet, mod och beslutsamhet.

Chefredaktör