Annonser

Zeid Ra‘ad al-Hussein tog emot Stockholm Human Rights Award

Årets Stockholm Human Rights Award, det sjunde i ordningen, överlämnades av kung Carl Gustaf vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen tilldelades i år FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra‘ad al-Hussein.

Vid ceremonin hade mer än 1 000 personer samlats, från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten. Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg hälsade alla välkomna till prisceremonin. I sin presentation av pristagaren nämnde hon bland annat Zeid Ra‘ad al-Husseins insatser för att etablera internationella brottmålsdomstolen, ICC, och sätta den i funktion, hans insatser för kvinnors rättigheter och hans epokgörande FN-rapport från 2005 om övergrepp av FN:s fredsbevarande trupper, den så kallade Zeid-rapporten.

– Prins Zeid är FN:s första högkommissarie som kommer från Mellanöstern och Nordafrika. Hans långa engagemang i att försvara mänskliga rättigheter och hans stora erfarenhet leder förhoppningsvis till förbättringar och hopp för dem som lider i dag – inte minst i arabvärlden. När spänningarna ökar i många delar av världen är utmaningarna i att hantera orättvisor och kränkningar av mänskliga rättigheter enorma. Vi är mycket hedrade över att prinsen har accepterat att motta årets utmärkelse. Vi är övertygade om att prinsen kommer att möta de uppenbara utmaningarna med integritet och medkänsla och önskar prinsen lycka till i prinsens svåra och mycket viktiga arbete, sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg under prisceremonin.

Zeid Ra‘ad al-Hussein tackade för priset, och sa att han var djupt hedrad å hela FN:s högkommissariats och dess personals vägnar. Han hänvisade särskilt till Sveriges ”urbergsfasta” respekt för de mänskliga rättigheterna och framhöll Sveriges betydelse för FN alltsedan det bildades.

Zeid Ra‘ad al-Hussein tog också utgångspunkt i dagens världspolitiska läge, särskilt flyktingsituationen på olika håll i världen.