Nyheter

Zeid Ra‘ad al-Hussein tog emot Stockholm Human Rights Award

Årets Stockholm Human Rights Award, det sjunde i ordningen, överlämnades av kung Carl Gustaf vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen tilldelades i år FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra‘ad al-Hussein.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Spaning mot ett händelserikt år

Kriget i Syrien och oron i stora delar av världen lär inte upphöra inom överskådlig tid. Och inte heller migrationsströmmarna. Samtidigt har EU inte visat sig vara redo att hantera migrations- och flyktingfrågor på ett solidariskt sätt. Till bilden hör att i år väntar val i Storbritannien om man ska vara kvar i EU. Ett Brexit kan vara början till slutet för EU varnar många. I år väntar även presidentval i USA.

Även inom Sveriges gränser saknas inte viktiga händelser. Tryckfrihetsförordningen firar 250 år. Svensk Juristtidning fyller 100 år, grattis kära kusin! Den nya hållbarhetslagen ska börja gälla. Advokatkåren möter tre nya domstolar. Två nya patent- och marknadsdomstolar samt en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga europeiska patentdomstolen inrättas i Stockholm (läs mer i fokus). Allt är det händelser som direkt eller indirekt påverkar de svenska advokaterna. 2016 ser ut att bli försiktigt uttryckt, spännande.