Annonser

Advokatsamfundets fadderprojekt för ensamkommande barn

Advokatsamfundet har tagit emot över 170 anmälningar från advokater och biträdande jurister runt om i landet som visat intresse för att delta i ”Fadderprojektet för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar”.

Det var med anledning av den ökande flyktingtillströmningen till Sverige som Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i september förra året skickade ut ett upprop till alla advokater och biträdande jurister att ställa upp och engagera sig som faddrar för ensamkommande flyktingbarn.

Tanken med uppropet är att advokater och biträdande jurister med sina speciella kunskaper och erfarenheter ska kunna hjälpa barnen att etablera tillitsfulla relationer med vuxna och andra barn i det svenska samhället.

De första fadderparen har nu matchats ihop i Stockholm, Uppsala och Alingsås. Matchningen mellan faddrar och ungdomar sker geografiskt men även med hänsyn till intressen och önskemål. En pojke som är intresserad av simning har till exempel blivit matchad med en advokat som har varit elitsimmare och en fotbollsintresserad pojke har fått en fotbollsintresserad biträdande jurist som fadder.

Advokatsamfundets kansli arbetar för närvarande aktivt med att informera kommuner, skolor, boenden och andra som arbetar med ensamkommande barn runtom i landet om fadderprojektet. Projektet har bemötts positivt av både offentliga och privata aktörer.

De kommunala boendena i Stockholm har efterfrågat att Advokatsamfundet håller temakvällar om aktuella juridiska frågor som berör ungdomarna. En temakväll om familjeåterförening anordnades på ett boende i Stockholm den 17 december 2015. Till temakvällen inbjöds ensamkommande barn från Eritrea från olika boenden i Stockholm. En advokat höll ett föredrag om utmaningarna gällande familjeåterförening från Eritrea och svarade på frågor. Föredraget uppskattades av såväl barnen som personalen på boendet och fler temakvällar ska planeras in under 2016 för att nå barn från bland annat Somalia, Afghanistan och Syrien.

I Lund har ett antal advokater besökt en högstadieskola som har många nyanlända ensamkommande ungdomar och berättat om sig själva och fadderprojektet. Efter mötet gjordes en matchning och fler är på gång. På Gotland har en advokat börjat övningsköra med ungdomar på ett boende.

Fadderprojektet är en långsiktig satsning.

Den som vill engagera sig kan kontakta advokat Lisa af Burén. Lisa.af.Buren@advokatsamfundet.se