Annonser

Så ska advokater använda sociala medier etiskt

Advokatsamfundet har antagit en policy för advokaters användning av sociala medier. 

Syftet med policyn är att underlätta advokaters användning av sociala medier inom ramen för gällande rätt och advokatetiska regler genom att ställa upp ett antal handlingsprinciper.

Advokatsamfundet konstaterar att sociala medier är ett utmärkt verktyg i advokatverksamheten, och att de kan ge advokater bra möjligheter att marknadsföra sig, skapa debatt i rättspolitiska frågor och engagera sig i givande konversationer. Men utifrån de advokatetiska kärnvärden som en advokat måste förhålla sig till i sin verksamhet kan användningen av sociala medier också innebära problem. Olämplig användning av sociala medier riskerar även att skada advokatväsendets anseende.

Därför har Advokatsamfundet tagit fram en särskild policy för advokaters användning av sociala medier. Policydokumentet utgår även från de principer för användning av sociala medier som International Bar Association (IBA) och Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har antagit.