Annonser

Prov i konstitutionell rätt införs i advokatexamen

Alla examinander ska avlägga skriftligt prov vid delkurs 3. 

Från och med vårterminen 2016 införs ett skriftligt prov i konstitutionell rätt i advokatexamen. Provet avläggs i anslutning till momentet konstitutionell rätt under delkurs 3. Ett syfte med det nya kravet är att understryka vikten av goda kunskaper om konstitutionella frågor i advokatyrket.

För godkänd advokatexamen krävs i fortsättningen att man klarar både det skriftliga provet i konstitutionell rätt och den muntliga examination som redan nu avslutar advokatexamensutbildningen.