Annonser

Målsägandebiträdets roll viktigast för att få framgång i våldtäktsmål

Målsägandebiträdet är den viktigaste framgångsfaktorn i våldtäktsmål. Rikspolisstyrelsens rapport föreslår lagändring för att säkerställa att målsägandebiträde utses.

Förordnande av målsägandebiträde är den största faktor som leder till framgång i våldtäktsutredningar. Det skriver Rikspolisstyrelsen i sin rapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter, som nyligen presenterades. Syftet med rapporten är att förbättra och utveckla polisens handläggning av våldtäkter.

Enligt rapporten bör framställan om målsägandebiträde göras i större utsträckning. Arbetsgruppen bakom rapporten anser att det är ”oacceptabelt att denna centrala fråga återkommande tas upp som en brist i våldtäktsutredningar”. Arbetsgruppen föreslår därför att det förslag om ändring och komplettering av rättegångsbalken som utredaren Claes Borgström lade fram i Sexualbrottsofferutredningens promemoria Anmälan och utredning av sexualbrott (Ju 2004:1) ska aktualiseras igen. Förslaget innebär att förundersökningsledaren i samband med att förundersökning inleds ska vara skyldig att begära hos rätten att målsägandebiträde ska förordnas – på motsvarande sätt som enligt reglerna om offentlig försvarare.

Rapporten vill också uppdra åt Statens kriminaltekniska laboratorium att ta fram nationella rutiner för hur polisens spårsäkringssats efter sexuella övergrepp ska hanteras, uppdra åt nationella bedömandegruppen (som i dag granskar mord) att granska våldtäktsärenden utan skälig misstänkt igen efter 30 dagar, om brottet har inslag av allvarligt våld eller en indikation om seriebrottslighet, och förbättra utbildningarna för våldtäktsutredare.