Annonser

Timkostnadsnormen föreslås bli 1 302 kronor för 2015

Domstolsverket vill räkna upp timkostnadsnormen med 2,04 procent.

Domstolsverket har lämnat in sitt underlag för beräkning av timkostnadsnormen för rättsliga biträden till regeringen.

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen för 2015 ska räknas upp med 26 kronor eller 2,04 procent från timkostnadsnormen för 2014. Det innebär att timkostnadsnormen skulle bli 1 302 kronor exklusive moms för rättsliga biträden med F-skatt.

Domstolsverket fastställer taxor för ersättning till rättsliga biträden med utgångspunkt från timkostnadsnormen i november.

När Domstolsverket har beräknat timkostnadsnormen för 2015 har verket utgått från samma grunder som tidigare år, som regeringen fastställde år 2000 och 2007. Det innebär att timkostnadsnormen fortfarande baseras på normen för år 2000 – som byggde på kostnaderna hos de statliga allmänna advokatbyråerna, som fanns till år 2000 – och att den debiterbara tiden ligger fast på 72,5 procent. Vid beräkningen av timkostnadsnormen ska Domstolsverket enligt regeringens beslut ta hänsyn till den genomsnittliga kostnadsutvecklingen de tre senaste åren.

Timkostnadsnormen styr ersättningen till bland andra rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare och målsägandebiträden. Regeringen fastställer den varje år utifrån Domstolsverkets beräkningsunderlag.

Domstolsverkets förslag till timkostnadsnorm för 2014 med redovisning av metoden för beräkningen