Annonser

Årsavgiften till Advokat­samfundet bör bli avdragsgill

Advokatsamfundet har skrivit till Finansdepartementet och begärt att inkomstskattelagen ska ändras, så att advokaternas årsavgift till Advokatsamfundet blir avdragsgill.

I dag räknas årsavgiften som en personlig levnadsomkostnad, som inte får dras av – trots att avgiften är nödvändig för att man ska kunna arbeta som advokat.  Advokatsamfundet framhåller att revisorernas och fastighetsmäklarnas avgifter till Revisorsnämnden och Fastighetsmäklarnämnden är avdragsgilla i motsats till årsavgiften till Advokatsamfundet – trots att också avgiften till samfundet täcker kostnaden för godkännande och auktorisation inom en yrkeskår. Advokatsamfundet har också frågat alla advokatorganisationer i Europa och fått veta att årsavgiften är avdragsgill i alla länderna utom Danmark och Liechtenstein.

Skatteverket instämmer i att det finns omständigheter som talar för att årsavgiften ska behandlas som en nödvändig kostnad, men anser att en lagändring krävs för att göra årsavgiften avdragsgill.


Läs Advokatsamfundets skrivelse till Finansdepartementet, inklusive samfundets PM med förslag till ny lagstiftning och samfundets skriftväxling med Skatteverket på Advokatsamfundets hemsida.