Annonser

Väntetiden i svenska domstolar har minskat

Tingsrätterna nådde under 2012 regeringens verksamhetsmål att huvuddelen av brottmålen ska vara avgjorda inom fem månader. 

De är också nära att klara målet att tvistemålen ska avgöras inom sju månader. Handläggningstiderna har minskat överlag, på förvaltningsrätterna med en och en halv månad och i kammarrätterna med en halv månad. Barbro Thorblad, som är generaldirektör på Domstolsverket, säger i ett pressmeddelande att en bidragande orsak är att medel har tillskjutits de domstolar som haft behov av extra personal.


– Även genomförda reformer som En modernare rättegång har bidragit till att minska handläggningstiderna, säger Barbro Thorblad.

Under 2012 avgjordes 7 600 fler mål i svenska domstolar än under 2011.  Den senaste femårsperioden visar att även om antalet mål har ökat så har antalet avgjorda mål ökat snabbare vilket ger en bra balans. Domstolsverket ser dock en fara i att målen blir större och mer omfattande i framförallt tingsrätter och hovrätter, vilket försvårar för domstolarna att kunna uppfylla målen.