Annonser

Nöjda deltagare på Advokatdagarna

De första Advokatdagarna i oktober var mycket uppskattade, visar utvärderingen. Bredden och kontaktmöjligheterna var två saker som särskilt uppskattades.

Den 13–14 oktober hölls de första Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm. Omkring 500 deltagare från hela landet deltog i seminarier, umgicks med kolleger och gick på fest i Grand Hôtels vackra salar.

Utvärderingen visar nu att så gott som alla deltagare var mycket nöjda med arrangemanget och föreläsningarna. I utvärderingen fick ”helhetsintrycket” snittbetyget 5,3 på en 6-gradig skala.

Advokaterna och juristerna uppskattade särskilt det stora utbudet med över 30 seminarier inom en rad olika ämnesområden, som gjorde det möjligt för de allra flesta att hitta intressanta och relevanta föreläsningar. Många framhöll också det positiva att umgås och knyta kontakter med kolleger från hela landet – även inom andra verksamhetsområden än bara det egna.

Just att skapa en mötesplats för hela kåren var också en viktig målsättning för Advokatdagarna, självklart utan att ge avkall på kvaliteten i föreläsningarna, konstaterar Advokatsamfundets utbildningssvarige Jonas Olbe. Han betonar samtidigt att arrangemangen runt omkring, som bemötande, lokaler och måltider, har stor betydelse för att skapa stämning och göra arrangemanget till något extra.

– Många på Advokatsamfundet arbetade med stort engagemang både före och under konferensen för att allt detta skulle vara på plats. Det känns väldigt roligt att i efterhand kunna konstatera att det gav resultat, säger Jonas Olbe.

Enligt Jonas Olbe ger årets lyckade arrangemang också inspiration i planeringen av Advokatdagarna 2012, som hålls i samband med Advokatsamfundets 125-årsjubileum.

– Det kommer förstås att bli en utmaning att göra en lika bra eller bättre konferens nästa år. Vi hoppas att man i kåren ska känna att Advokatdagarna är ett evenemang som man helt enkelt inte kan missa, säger Jonas Olbe.