Annonser

Ny domarnämnd ska utveckla domarrekryteringen

Den första juli ersattes Domstolsverkets gamla tjänsteförslagsnämnd av en ny självständig myndighet, Domarnämnden.

Nämndens huvuduppgift är att lämna förslag till regeringen på vilka som ska anställas som ordinarie domare i domstolarna.

Domarnämnden består av åtta ledamöter som utses av regeringen på tre år. Majoriteten av ledamöterna ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter ska representera andra juristyrken. En av ledamöterna ska vara advokat.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är ordinarie ledamot i Domarnämnden. Ersättare för henne är advokat Axel Calissendorff. Ordförande är kammarrättspresident Thomas Rolén.