Annonser

Åklagare begär mer anslag

Balanserna har minskat något hos Åklagarmyndigheten. Men fortfarande krävs höjda anslag för att man ska kunna fullgöra sin uppgift, beräknar myndigheten.

Åklagarmyndighetens anslag behöver enligt prognosen höjas ordentligt varje år de närmaste åren, utöver det engångsanslag som utlovats i år. För 2009 vill myndigheten totalt få 90 miljoner kronor i höjda anslag, 2010 och 2011 något mindre. Åklagarmyndigheten pekar i sin prognos på det ansträngda läget inom myndigheten. Totalt har inflödet av ärenden till åklagarna ökat med 23 procent sedan 2001.

Trots detta kan Åklagarmyndigheten konstatera att balanserna minskat något under det första halvåret 2008. Efter löften om extra anslag har Åklagarmyndigheten också inrättat en extra arbetsstyrka på ungefär 15 personer som ska beta av de högar av ärenden som finns framför allt vid Stockholms åklagarkammare.

UB