Fokus

Medierna och rättvisan

Mediernas intresse för rättsväsendet ökar stadigt. Men vad händer med rättssäkerheten när rättegången flyttar in i medierna? Tidskriften Advokaten har talat med advokater, åklagare, domare och journalister om medierna och rättsstaten. Få tror att uppmärksamheten påverkar domstolens utslag. Däremot är alla överens om att enskilda kan drabbas hårt när medierna börjar
spekulera i skuldfrågan och dömer på förhand.

Ladda ner tidningen

Annons