Annonser

JO kritiserar långsamma brottsutredningar

Handläggningstiderna hos polis och åklagare är oacceptabelt långa. Det anser chefsjustitieombudsmannen Mats Melin, som granskat balanserna vid flera åklagarkammare.

Sedan 2004 har JO kritiserat polis och/eller åklagare i ungefär 400 beslut. Chefs-JO Mats Melin uppskattar att minst 40 procent av dessa ärenden handlar om långsam handläggning. Enligt JO:s bedömning har den brottsutredande verksamheten haft allvarliga brister i flera år, och inget tyder på att situationen håller på att förbättras. Inte minst är det de så kallade vardagsbrotten som blir liggande för länge.

Mats Melin riktar i sitt beslut den 23 juni i år kritik mot den ensidiga fokuseringen på att polisen ska bli synlig på gatorna. Strävan att göra polisen mer synlig får inte ske på bekostnad av den brottsutredande verksamheten, skriver han. JO uppmanar också beslutsfattarna att ta ett helhetsperspektiv på rättsväsendet för att nå en långsiktigt hållbar ordning, så att inte ensidiga satsningar på en del innebär att alla de andra delarna kommer i kläm.

Ulrika Brandberg